Kinderopvang Moeder de Gans

Harmelen

Inschrijfformulieren. Scroll naar beneden voor het juiste formulier.

Formulier   1  Inschrijfformulier Peuterspeelzaal Voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

Formulier   2  Inschrijfformulier  VVE verwijzing via consultatie bureau 

Formulier   3  Inschrijfformulier BSO voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Formulier   4  Inschrijfformulier KDV voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

Reglement 5 Gaarne goed doornemen voor ondertekening van de formulieren. 

Graag formulier naar keuze uitzoeken, gehele formulier selecteren met uw muis en kopiëren, daarna openen in WORD en dan kunt u hem invullen en dan mailen naar info@moederdegans.nl. Helaas hebben we nog geen andere manier. U kunt ook een  mailtje naar ons sturen zodat wij u het goede formulier kunnen mailen. De inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Op sommige dagen zijn nog maar enkele plaatsen. Voor vragen kunt u altijd bellen of mailen. 


Formulier 1

Inschrijfformulier Peuterspeelzaal
Halve dagopvang (2 tot 4 jaar). Moeder de Gans, Dorpsstraat 269, 3481 EJ, Harmelen, 06-22492031, NL92 ABNA 0563236582


Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Per wanneer wilt u uw kind plaatsen? (dd-mm-jjjj): _________________________________________

Gegevens kind

 

Voorletter (s) en naam kind

                                                                                               Jongen/Meisje

Roepnaam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Geboortedatum

 

BSN

 

 

Gegevens ouders/verzorger 1

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                                  Vrouw/Man

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

Emailadres

 

BSN

 

 

Gegevens ouders/verzorger 2

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                                  Vrouw/Man

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

Emailadres

 

BSN

 

 

Bellen in geval van nood

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                           

Relatie tot kind

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer(s)

 

 

Gegevens huisarts

 

Naam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer

 

 

Gegevens tandarts

 

Naam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer

 

 

Verdere gegevens kind

 

Informatie/bijzonderheden over uw kind die van belang zijn voor ons

                                                                                           

Is uw kind allergisch?

Nee/Ja, voor:

Inentingen

ALLE INENTINGEN ZIJN BIJ ONS VERPLICHT! (passend bij de leeftijd)

Gebruikt uw kind medicijnen?

Nee/Ja (welke medicijnen en waarvoor?)

Wij mogen helaas geen medicijnen geven. Wij vragen u voor of na de opvang zelf de medicijnen toe te dienen.

Slaapgewoonte

Kleine knuffel/speen/slaapzak/overig:

 

(Bij 5 uur opvang kan uw kind desgewenst even slapen, bij 3 x 3.20 uur is dit niet van toepassing).

Taalontwikkeling

Nederlands is de eerste/tweede taal in het gezin

Overig:

 

 

 

 

Bij peuterspeelzaal heeft u 10 uur per week opvang.
De volgende twee dagdelen waarop u uw kind wenst te plaatsen:

(aankruisen wat van toepassing is)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

⃝ Tussen 07.00-12.45 uur

 

⃝ Tussen 07.00-12.45 uur

 

⃝ Tussen 07.00-12.45 uur

 

⃝ Tussen 07.00-12.45 uur

 

⃝ Tussen 07.00-12.45 uur

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

⃝ Tussen 13.00-18.30 uur

 

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

Bij ochtendopvang LUNCH inbegrepen.  Bij voorkeur 1 ochtend en 1 middag  kiezen. 

Ik wens graag andere tijden, namelijk:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Inschrijving  vindt plaats zodra wij uw inschrijfgeld hebben ontvangen.
De inschrijfkosten zijn 15 euro per gezin en eenmalig. Inschrijving is alleen geldig door volledig invullen van dit formulier en moe t voorzien zijn van een geldige (18+) handtekening. U kunt dit bedrag bijvoegen of overmaken op NL92 ABNA 0563236582 te Harmelen onder vermelding van Kinderopvang Moeder de Gans. Na inschrijving bellen wij u met details over de plaatsing en eventuele wachtlijst.

Ik heb het volledige huishoudelijk reglement en inschrijfformulier gelezen, en ga hiermee akkoord.
(Het regelement is te vinden op onze website: www.moeder-de-gans.nl)

Naam ouder/verzorger 1 : ____________________     Naam ouder/verzorger 2:__________________
Datum:____________________________________    Datum: ________________________________
Plaats:_____________________________________    Plaats:_________________________________

Handtekening ouder/verzorger 1:                                          Handtekening ouder/verzorger 2:

…………………………………………………..                                          ………………………………………………………U kunt dit formulier doorsturen/mailen of afgeven bij de opvang:
Ingrid Kootkar
Dorpsstraat 269
3481 EJ Harmelen
06-22492031
Email: kinderopvang.moederdegans@gmail.com 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Door algemene leiding/medewerker Moeder de Gans in te vullen:Datum ontvangst inschrijfformulier:_____________________________________________________

Handtekening leidinggevende: _________________________________________________________

Datum plaatsing kind:________________________________________________________________ 


 
Formulier 2

Inschrijfformulier BSO
Voorschoolse en/of naschoolse opvang (4 tot 10 jaar) Moeder de Gans, Dorpsstraat 269, 3481 EJ, Harmelen, 06-22492031,

NL92 ABNA 0563236582


Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Per wanneer wilt u uw kind plaatsen? (dd-mm-jjjj): _________________________________________

Gegevens kind

 

Voorletter (s) en naam kind

                                                                                               Jongen/Meisje

Roepnaam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Geboortedatum

 

BSN

 

 

Gegevens ouders/verzorger 1

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                            Vrouw/Man

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

Emailadres

 

BSN

 

 

Gegevens ouders/verzorger 2

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                            Vrouw/Man

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

Emailadres

 

BSN

 


Bellen in geval van nood

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                           

Relatie tot kind

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer(s)

 


Gegevens huisarts

 

Naam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer

 

 

Gegevens tandarts

 

Naam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer

 

 

Verdere gegevens kind

 

Informatie/bijzonderheden over uw kind die van belang zijn voor ons

                                                                                           

Is uw kind allergisch?

Nee/Ja, voor:

Gebruikt uw kind medicijnen?

Nee/Ja (welke medicijnen en waarvoor?)

Wij mogen helaas geen medicijnen geven. Wij vragen u voor of na de opvang zelf de medicijnen toe te dienen.

Inentingen

ALLE INENTINGEN ZIJN BIJ ONS VERPLICHT! (passend bij de leeftijd)

Taalontwikkeling

Nederlands is de eerste/tweede taal in het gezin

Overig:

 

 

 

 

Dagen waarop u uw kind wenst te plaatsen:
(aankruisen wat van toepassing is)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

⃝ Voorschoolse opvang*

 

⃝ Voorschoolse opvang*

 

⃝ Voorschoolse opvang*

 

⃝ Voorschoolse opvang*

 

⃝ Voorschoolse opvang*

 

⃝ Naschoolse opvang

⃝ Naschoolse opvang

⃝ Naschoolse opvang

⃝ Naschoolse opvang

⃝ Naschoolse opvang

*Voorschool (vanaf 07.00) Alleen mogelijk in combinatie met BSO

Opmerkingen:


 Wat voor soort opvang wenst u?

⃝ Tijdens schoolweken en vakantieweken (vakantieweken gedurende de hele dag)
⃝ Alleen tijdens schoolweken (ma/di/do alleen mogelijk met vakantieweken)

Zie de prijslijst voor de prijzen.  En onderzoek ook wat belastingtechnisch voor u voordeliger is!

Naam basisschool: _________________________________________________________________
Adres basisschool:___________________________________________________________________
Telefoon basisschool: ________________________________________________________________

Opmerkingen:


Inschrijving  vindt plaats zodra wij uw inschrijfgeld hebben ontvangen.
De inschrijfkosten zijn 15 euro per gezin en eenmalig. Inschrijving is alleen geldig door volledig invullen van dit formulier en moe t voorzien zijn van een geldige (18+) handtekening. U kunt dit bedrag bijvoegen of overmaken op NL92 ABNA 0563236582 te Harmelen onder vermelding van Kinderopvang Moeder de Gans. Na inschrijving bellen wij u met details over de plaatsing en eventuele wachtlijst.

Ik heb het volledige huishoudelijk reglement en inschrijfformulier gelezen, en ga hiermee akkoord.
(Het regelement is te vinden op onze website: www.moeder-de-gans.nl)

Naam ouder/verzorger 1 : ____________________     Naam ouder/verzorger 2:__________________
Datum:____________________________________    Datum: ________________________________
Plaats:_____________________________________    Plaats:_________________________________

Handtekening ouder/verzorger 1:                                          Handtekening ouder/verzorger 2:

…………………………………………………..                                          ………………………………………………………


U kunt dit formulier doorsturen/mailen of afgeven bij de opvang:
Kinderopvang Moeder de Gans . Algemene leiding, Ingrid Kootkar
Dorpsstraat 269
3481 EJ Harmelen
06-22492031
Email: kinderopvang.moederdegans@gmail.com 

-------------Door algemene leiding/medewerker Moeder de Gans in te vullen:


Datum ontvangst inschrijfformulier:_____________________________________________________
Handtekening leidinggevende: _________________________________________________________
Datum plaatsing kind:________________________________________________________________


 


Formulier 3

Inschrijfformulier KDV
Hele of halve dagopvang (3 maanden tot 4 jaar). Moeder de Gans, Dorpsstraat 269, 3481 EJ, Harmelen, 06-22492031,

NL92 ABNA 0563236582

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Per wanneer wilt u uw kind plaatsen? (dd-mm-jjjj): _________________________________________

Gegevens kind

 

Voorletter (s) en naam kind

                                                                                               Jongen/Meisje

Roepnaam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Geboortedatum

 

BSN

 

 

Gegevens ouders/verzorger 1

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                            Vrouw/Man

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

Emailadres

 

BSN

 

 

Gegevens ouders/verzorger 2

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                            Vrouw/Man

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoon privé

 

Telefoon werk

 

Emailadres

 

BSN

 

 

Bellen in geval van nood

 

Voorletter (s) en naam

                                                                                           

Relatie tot kind

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer(s)

 
 

Gegevens huisarts

 

Naam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer

 

 

Gegevens tandarts

 

Naam

 

Adres

 

Postcode + woonplaats

 

Telefoonnummer

 

 

Verdere gegevens kind

 

Informatie/bijzonderheden over uw kind die van belang zijn voor ons

                                                                                           

Is uw kind allergisch?

Nee/Ja, voor:

Inentingen

ALLE INENTINGEN ZIJN BIJ ONS VERPLICHT! (passend bij de leeftijd)

Gebruikt uw kind medicijnen?

Nee/Ja (welke medicijnen en waarvoor?)

Wij mogen helaas geen medicijnen geven. Wij vragen u voor of na de opvang zelf de medicijnen toe te dienen.

Slaapgewoonte

Kleine knuffel/speen/slaapzak/overig:

 

Taalontwikkeling

Nederlands is de eerste/tweede taal in het gezin

Overig:

 

 

 


Halve/hele dagen waarop u uw kind wenst te plaatsen:
(aankruisen wat van toepassing is)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

⃝ Tussen 08.00-13.00 uur

⃝ Tussen 08.00-13.00 uur

 

⃝ Tussen 08.00-13.00 uur

 

⃝ Tussen 08.00-13.00 uur

 

⃝ Tussen 08.00-13.00 uur

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

⃝ Tussen 13.00-18.00 uur

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

⃝ Tussen 7.00-18.30 uur

⃝ Tussen 7.00-18.30 uur

⃝ Tussen 7.00-18.30 uur

⃝ Tussen 7.00-18.30 uur

⃝ Tussen 7.00-18.30 uur

Afwijkende tijden in overleg mogelijk! (mits opeenvolgend)
Opmerkingen:


Inschrijving  vindt plaats zodra wij uw inschrijfgeld hebben ontvangen.
De inschrijfkosten zijn 15 euro per gezin en eenmalig. Inschrijving is alleen geldig door volledig invullen van dit formulier en moe t voorzien zijn van een geldige (18+) handtekening. U kunt dit bedrag bijvoegen of overmaken op NL92 ABNA 0563236582 te Harmelen onder vermelding van Kinderopvang Moeder de Gans. Na inschrijving bellen wij u met details over de plaatsing en eventuele wachtlijst.

Ik heb het volledige huishoudelijk reglement en inschrijfformulier gelezen, en ga hiermee akkoord.
(Het regelement is te vinden op onze website: www.moeder-de-gans.nl)

Naam ouder/verzorger 1 : ____________________     Naam ouder/verzorger 2:__________________
Datum:____________________________________    Datum: ________________________________
Plaats:_____________________________________    Plaats:_________________________________

Handtekening ouder/verzorger 1:                                          Handtekening ouder/verzorger 2:

…………………………………………………..                                          ………………………………………………………


U kunt dit formulier doorsturen/mailen of afgeven bij de opvang:
Ingrid Kootkar
Dorpsstraat 269
3481 EJ Harmelen
06-22492031
Email:   kinderopvang.moederdegans@gmail.com

 


--------------------Door algemene leiding/medewerker Moeder de Gans in te vullen:
Datum ontvangst inschrijfformulier:_____________________________________________________

Handtekening leidinggevende: _________________________________________________________

Datum plaatsing kind:________________________________________________________________