Kinderopvang Moeder de Gans

Harmelen

KDV

KDV is een afkorting voor kinderdagverblijf (Men noemt het ook wel crèche). Dit is een locatie waar kinderen van 0 – 4 jaar (baby’s en peuters) worden opgevangen. Dit kan in de vorm van volle en/of halve dagen opvang zijn. De opvang biedt ouders de kans om te werken, solliciteren en/of een opleiding te volgen naast het ouderschap. Kinderopvang Moeder de Gans bestaat al 11 jaar. De leidsters werken al jaren bij onze super gezellige locatie en weten, hoe een dag geweldig leuk te maken voor de kinderen. Bij Moeder de Gans kijken wij met het KDV géén TV!

Je kindje kan worden opgevangen op een KDV tot hij/zij 4 jaar is. Daarna gaan kinderen naar de basisschool en kun je ervoor kiezen om de kinderopvang bij kinderopvang Moeder de Gans om te zetten naar onze BSO (buitenschoolse opvang). Dit biedt veel voordelen, omdat het kindje dan ook niet ook nog eens bij een andere opvang moet gaan wennen als het al op de school moet gaan wennen. Wij bieden een vertrouwde omgeving.

Professionele medewerkers

Bij ons op het KDV werken medewerkers die minimaal een pedagogische opleiding hebben afgerond of hoger. Hierdoor weten ze precies wat je kindje nodig heeft en kunnen ze inspelen op zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Ook volgen de leidsters jaarlijks cursussen. Je kan wel stellen dat je kleintje in handen is van een echte professional.

Geregistreerd in het Landelijk register

Ons kinderdagverblijf is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In dit register zijn enkel kinderopvang locaties opgenomen die geïnspecteerd zijn door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente hebben gekregen. Daarna komt de locatie in een landelijk register. En wordt de locatie gecontroleerd door de GGD en gemeente. Dit vindt plaats door onaangekondigde bezoeken. Wanneer je als ouders kiest voor kinderopvang en hiervoor kinderopvangtoeslag wil ontvangen dan dient het nummer uit het LRKP doorgegeven te worden aan de belastingdienst. ( Zie onze prijslijst.) Voor de hoogte van de toeslag wordt er gekeken naar de het gezamenlijk inkomen en het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat.

Inschrijven KDV

Moeder de Gans heeft 1 locatie en 1 KDV groep met weinig verloop. De kinderen blijven meestal tot ze doorstromen naar de BSO. Dit kan betekenen voor u dat we misschien beperkt plaats hebben op de gewenste dag. Zorg er daarom voor dat u uw kindje bijtijds opgeeft. Mail ons voor de plaatsingsmogelijkheden.Spelen tijdens een uitstapje

Mooie knutsels maken voor mama en papa.

Kiekeboe

Buitenspelen is superleuk!