Kinderopvang Moeder de Gans

Harmelen

VVE locatie met UK en PUK leermethode

Uk en Puk leer methode. Zie internet voor uitleg. Uk en Puk.nl

Vroeg Voorschoolse Educatie oftewel VVE gaat via het consultatiebureau en gemeente. VVE is voor kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand. De eigen bijdrage is ongeveer € 28 per maand. Voor de rest is er subsidie vanuit de gemeente. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Vraag het uw consultatiebureau.